Mål: M 11588-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen som instämmer i underinstansernas avväggning mellan olika motstående intressen utökar inte verksamhetsområdets omfattning i mål rörande tillstånd att uppföra vindkraftverk.