Mål: F 472-15

Avgörande

En kommuns överklagande av fastställd tomträttsavgäld har avslagits eftersom kommunen inte har visat att avgäldsräntan ska bestämmas högre än den långsiktiga realräntan.