Mål: M 12010-14

Avgörande

Fråga om delgivning av vitesbeslut kunnat ske genom särskild delgivning med juridisk person.