Mål: M 10649-14

Avgörande

Ett villkor om begränsning av luftstötsvåg till följd av sprängning vid täktverksamhet har fått en utformning som innebär oklarheter om vad som gäller vid en eventuell överträdelse. Mark- och miljööverdomstolen har ansett sig förhindrad att göra ändring. Domen har undanröjts i den delen och målet återförvisats till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning