Mål: M 6307-14

Avgörande

Fråga om avskrivning efter att sökanden återkallat tillståndsansökan. Även fråga om rättegångskostnader för statlig myndighet.