Mål: M 6304-14

Avgörande

Fråga om avskrivning efter att sökanden återkallat ansökan om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet. Även fråga om rättegångskostnader för statlig myndighet.