Mål: M 9747-14

Avgörande

Strandskyddsdispens för fritidshus, som ersättning för tidigare byggnad, har meddelats eftersom byggnaden var placerad inom befintlig hemfridszon och inte ansågs innebära en utökning av denna på ett sätt som strider mot strandskyddets syften. Däremot har strandskyddsdispens för en ny bastu på samma fastighet inte meddelats eftersom den bedömts ha en avhållande effekt för allmänheten.