Mål: M 3244-15

Avgörande

Ett beslut som innebär förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten har fastställts.