Mål: P 7808-15

Avgörande

Ett bolags ansökan om bygglov för nybyggnation av hotellenheter som skulle ägas av en bostadsrättsförening hade avslagits av kommunen som ansåg att byggnaderna skulle uppföras för bostadsändamål och därför stred mot detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen fann att det befintliga ritningsunderlaget inte kunde anses beskriva den ansökta byggnationen på ett tillräckligt utförligt sätt så att det gick att bedöma antalet hotellsviter och storleken på dessa för att fullt ut kunna pröva den sökta åtgärden. Ärendet visades därför åter till nämnden för vidare handläggning.