Mål: M 4929-15

Avgörande

Fiskevårdsområdesförening har ansetts berörd på sådant sätt att den har haft rätt att enligt 16 kap. 12 § miljöbalken överklaga beslut om tillstånd till fiskeodling.