Mål: P 8175-14

Avgörande

Bygglovsprövningen har inte avsett det utförande som angetts i ansökan. Bygglovet har därför undanröjts och målet visats åter till nämnden för fortsatt handläggning.