Mål: M 9668-14

MÖD 2015:27

Vägledande avgörande

Fråga om föreläggande om byte av värmekälla kan ske med grund i hushållningsprincipen, 2 kap. 5 § miljöbalken, när föreläggandet avser en mindre verksamhet.