Mål: P 9298-14

Avgörande

Fråga om bygglov för byte av entréportar. Med hänsyn till att den aktuella byggnaden redan genomgått större förändringar som tilläggsisolering, byte av fasadfärg samt fönster och balkongbyten har MÖD funnit att byte av sex entréportar endast skulle påverka det visuella intrycket samt byggnadens och den omgivande bebyggelsens karaktär i mindre utsträckning. En bostadsrättsförenings enskilda intresse av byte till mer ändamålsenliga entréportar har därför ansetts väga tyngre än det allmänna intresset av att bevara originalportarna.