Mål: M 4115-15

Avgörande

Utredningen har visat att ett av mark- och miljödomstolen avvisat överklagande har kommit in i rätt tid. Avvisningsbeslutet har därför undanröjts.