Mål: M 8827-14

Avgörande

I mål om tillstånd för vattenverksamhet har länsstyrelsen ifrågasatt om verksamheten är att klassa som vattenverksamhet enligt 11 kap. eftersom det gäller hantering av dagvatten. Ansökan innefattar visserligen sådant bortledande som inte är markavvattning men delar av projektet omfattas av krav på tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. Eftersom de tillståndspliktiga delarna hänger nära samman med övriga åtgärder är det lämpligt att pröva gemensamt som vattenverksamhet.