Mål: F 6885-14

Avgörande

Båtnadsvillkoret var inte uppfyllt vid tvångsvis upplåtelse av tomtmark för mindre gångväg för ett antal fastigheter bebyggda med kedjehus. Gångvägens syfte var att skapa en utvändig förbindelse mellan kedjehustomternas fram- och baksida. Skiljaktig mening avseende väsentlighetsvillkoret.