Mål: P 7171-14

Avgörande

I mål om tidsbegränsat bygglov har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det inte är visat att behovet av den sökta åtgärden är tillfälligt. Det har därför inte funnits förutsättningar att meddela tidsbegränsat bygglov och bygglovet har därför upphävts.