Mål: 9113-14

Avgörande

Fråga om en byggnadsåtgärd kan anses utgöra ett skärmtak och därmed förenlig med gällande områdesbestämmelser.