Mål: P 9113-14

MÖD 2015:16

Vägledande avgörande

Fråga om en byggnadsåtgärd kan anses utgöra ett skärmtak och därmed förenlig med gällande områdesbestämmelser.