Mål: F 10537-14

Avgörande

Vid bestämmande av tomträttsavgäld ska det förhållandet att det för fastigheten inte finns något krav på att parkeringsfrågan ska lösas genom byggande av garage eller parkeringshus inte innebära att värdet på byggrätten sänks. Någon justering för detta i sänkande riktning av värdet som ska ligga till grund för beräkning av avgälden ska därför inte göras.