Mål: P 1433-15

MÖD 2015:15

Vägledande avgörande

Fråga om betydelsen av att ett område av Energimyndigheten utpekats som varande av riksintresse för vindkraft när kommunen i sin översiktsplan reserverat området för friluftsliv (strövområde).