Mål: M 11020-14

Avgörande

Frågan i målet är om två träd kan anses utgöra en del av en sådan allé som utgör ett biotopskyddsområde.