Mål: M 7838-14

Avgörande

Angående begränsningsvärde för halten totalfosfor för vatten som avleds från en kretsloppsanläggning direkt till recipient. Även fråga om ett kontraktuellt förhållande mellan bolaget och kommunen förhindrar domstolen att uppställa villkor om begränsning av avledande av vatten till det kommunala reningsverket.