Mål: M 6221-14

Avgörande

Strandskyddsdispens beviljades 2005 på en fastighet i Nacka kommun för sjöbod och brygga. 2011 förelade miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastighetsägaren bl.a. att ta bort ett trädäck med utemöbler m.m., ett pumphus samt inventarier och inredning i sjöboden som är att betrakta som tillhörande hus som är avsett att bo i. MÖD har, till skillnad från MMD, funnit att det klart och tydligt framgår vilka åtgärder beslutet om strandskyddsdispens avser samt bedömt att föreläggandet uppfyller de krav på tydlighet och precision som kan ställas och att det inte varit för ingripande.