Mål: P 6634-14

Avgörande

En ansökan om bygglov för ett bostadshus i Mollösund har avslagits med hänsyn till bestämmelserna i 2 kap. 6 § 1 st 1 PBL. Vid bedömningen beaktades i första hand vad som angavs i planbeskrivningen om planens syfte, men även relevanta råd och riktlinjer i kommunens miljö- och byggnadsprogram.