Mål: M 8665-14

Avgörande

Strandskydd. MÖD fann att den aktuella förrådsbyggnaden, som skulle uppföras inom en beslutad tomtplats, kommer att ha en avhållande effekt dels på en för allmänheten tillgänglig stig, dels ut mot vattenområdet. Det förelåg därmed inte särskilda skäl för dispens.