Mål: M 5609-14

Avgörande

Vattenmål. Detaljerade bestämmelser i mark- och miljödomstolens dom om kontroll- och referensbrunnar har upphävts då de ansetts kunna få en mer flexibel tillämpning inom ramen för föreskrivet kontrollprogram.