Mål: F 7094-14

MÖD 2015:48

Vägledande avgörande

Mål om fastighetsreglering. En fastighet skulle till följd av en fastighetsreglering förlora ett av de ändamål som den är avsedd att användas för. Fastighetsregleringen strider därför mot 5 kap. 8 § första stycket FBL. Lantmäteriets beslut har därför upphävts.