Mål: M 11301-14

Avgörande

Att avgöra mål om vattenverksamhet utan särskilda ledamöter utgör i detta fall enligt Mark- och miljööverdomstolens mening grovt rättegångsfel. Domen har undanröjts och målet visats åter till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.