Mål: F 9000-14

Avgörande

Angående fastighetsreglering. Lantmätarens underlåtenhet att inte utreda om påstått innehav av åborätt medfört ställning som sakägare på annan grund än äganderätt, har inneburit sådan brist i handläggningen som utgör grovt rättegångsfel. Förrättningen har därför återförvisats.