Mål: P 10418-14

Avgörande

Efter att bygglov beviljats för ett hus har sökandena kommit in med en ansökan om ändrad placering av huset. Enligt MÖD har ansökan varit att bedöma som en ny ansökan om bygglov.