Mål: F 8778-14

Avgörande

Vid en ledningsrättsförrättning har Lantmäteriet för en viss fastighet uppskattat intrångsersättningen för skogsmark schablonmässigt. Mark- och miljööverdomstolen har upphävt underinstansernas avgöranden och återförvisat ersättningsfrågan till Lantmäteriet för en värdering baserad på 2009 års skogsnorm.