Mål: M 7812-14

Avgörande

Kommunen har konstaterats haft fog att förelägga vid vite om förbud mot utsläpp av avloppsvatten och krav på anslutning till kommunalt avloppsnät. Vitet har dömts ut då det framgått av utredningen att överträdelse skett.