Mål: P 9209-14

MÖD 2015:4

Vägledande avgörande

Detaljplan har upphävts då en ledamot hos stadsbyggnadsnämnden varit jävig enligt 6 kap. 25 § kommunallagen (1991:900) vid nämndens handläggning av planen.