Mål: M 1413-16

Avgörande

I målet har framkommit att det finns en förhållandevis stor förekomst av tjäder i närheten av planerad vindkraftsverksamhet. MÖD har avslagit ansökan om vindkraftsetablering med hänsyn till att sökanden inte visat att vald plats är lämplig enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.