Mål: F 10208-15

Avgörande

Ledningsrätt har getts för en befintlig underjordisk gasledning. Mark- och miljödomstolens dom, som innebar bl.a. att den av Lantmäteriet beviljade ledningsrätten upphävts på en viss delsträcka, har ändrats.