Mål: M 10805-15

MÖD 2016:28

Vägledande avgörande

Det har varit rätt att förbjuda utsläpp av toalettavloppsvatten till avloppsanläggning som inte uppnår hög skyddsnivå för miljöskydd i aktuellt avrinningsområde med övergödningsproblem. Följden av flera avlopp utan rening till hög skyddsnivå har beaktats. Kostnaden för uppgradering har bedömts som rimlig.