Mål: P 1748-16

Avgörande

Fråga om byte av takpannor till halvblanka sådana medför en sådan betydande olägenhet för grannarna att nämnden genom tillsyn bort ingripa mot bytet av takpannorna.