Mål: M 4448-16

Avgörande

MÖD har funnit att länsstyrelsen haft fog att förbjuda uppläggning av muddermassor inom vissa områden med hänsyn till den skada och olägenhet åtgärden medför.