Mål: P 10646-15

Avgörande

Rivningslov för förråd. Byggnadsnämnden har bedömt att förrådet bl.a. utgör ett betydelsefullt kulturhistoriskt och estetiskt inslag i stationssamhället Abisko Östra och nekat rivningslov. MÖD har delat nämndens bedömning och funnit att det allmänna intresset av att bevara förrådet överväger det enskilda intresset av att riva byggnaden.