Mål: M 1790-16

Avgörande

MÖD har funnit att den väg som sträcker sig mellan tänkt bebyggelse och strandlinjen inte har en sådan avskiljande effekt som avses i 7 kap. 18 c § första stycket 2 miljöbalken. Något annat särskilt skäl för strandskyddsdispens har inte heller ansetts föreligga.