Mål: M 5823-16

Avgörande

Med ändring av underinstansernas avgöranden har Mark- och miljööverdomstolen beviljat en golfklubb tillstånd att inom primär skyddszon för ett vattenskyddsområde, i begränsad omfattning, använda växtskyddsmedel för svampbekämpning.