Mål: M 8125-15

Avgörande

Utrivning av en damm m.m. En fastighetsägare har inte fått överta underhållsansvaret för en damm, då det allmänna intresset av en utrivning har ansetts mer angeläget än den enskildes intresse att bevara dammen. Också fråga om ersättning för skada enligt 31 kap. miljöbalken.