Mål: P 11268-15

Avgörande

MÖD har funnit att uppförandet av två altaner i olika nivåer på en fastighet i Lysekils kommun kräver bygglov och att det därför funnits skäl för nämnden att ingripa med tillsynsåtgärder mot altanerna.