Mål: M 3668-16

Avgörande

Beslut av en kommun gällande försiktighetsmått avseende tre vindkraftverk. MÖD återförvisar målet till kommunen eftersom utredningen om förekomsten av fåglar inte ansågs tillräcklig för den prövning som kommunen hade att göra.