Mål: P 11134-15

Avgörande

Vid ansökan om bygglov för tre vindkraftverk har påverkan på landskapsbilden inte ansetts utgöra hinder mot bygglov. Ansökan har återförvisats till den kommunala nämnden för vidare utredning av frågor kring fladdermöss m.m.