Mål: M 3528-16

Avgörande

Villkor om utsläpp av kväveoxider till luft från kraftvärmeverk har justerats då tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren enats om ny utformning av villkoret och Mark- och miljööverdomstolen funnit att den nya utformningen inte strider mot gällande bestämmelser.