Mål: F 9303-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att bl.a. en förestående avverkning av en skogsfastighet inte utgjort särskilda skäl för att bestämma andelstal för utförande av upprustning av väg på annat sätt än med tillämpning av tonkilometermetoden.