Mål: M 3734-16

Avgörande

Sedan parterna förlikts har Mark- och miljööverdomstolen upphävt mark- och miljödomstolens dom och stadfäst förlikningen.