Mål: F 2187-16

MÖD 2016:16

Vägledande avgörande

Nedsättning av förrättningskostnader - Mot bakgrund av HDs avgörande 2013 s 980 är 36 § konsumenttjänstlagen inte analogt tillämplig beträffande kostnaden för lantmäteriförrättningar. Den omständigheten att en ungefärlig prisuppgift överskridits med mer än 15 procent utgör inte grund för att sätta ned förrättningskostnaden