Mål: M 4268-15

Avgörande

Ett bolag ansökte om tillstånd till täkt i berg och bortledande av grundvatten. Mark- och miljödomstolen gav tillstånd. Närboende överklagade till MÖD och yrkade att ansökan skulle avslås med hänvisning till störningar i boendemiljön och risken för vattenskador på åkermark belägen nedanför täkten. Även bolaget överklagade domen. MÖD skärper i domen ett bullervillkor och gör en viss justering av tillståndet när det gäller bortledandet av grundvattnet men fastställer i övrigt mark- och miljödomstolens dom.